Her er noen stikkord om hva det må søkes om:

  • Å fjerne masser (grave, hogge tre, sprenge og liknende)
  • Legge i fra seg masser (tømmer, stein, container, stillas, byggemateriell)
  • Etablere ledningsanlegg av alle slag (telefon, strøm, løpestreng, vann- og avløpsledning)

Retningslinjene og skjema er laget på grunnlag av Vegloven § 32 og § 57, som gjelder over, under eller langs offentlig veg.

Loven dekker også området innenfor 3 meter fra vegkant.