Statens vegvesen bruker mye energi. Både gjennom strøm og fossilt brennstoff. Eksempler på dette er vegbelysning, vegbygging og ferjeferdsel. Hensikten med FoU-programmet er å senke energiforbruket i Statens vegvesen og i tjenester som Statens vegvesen kjøper inn. Bakgrunnen er både miljømessig og økonomisk. 

Programperioden er 2013-2017 og er nå avsluttet.