Teknologidagene er en arena for utveksling av kompetanse innen vegfagene. Dette er et arrangement som samler fagfolk fra hele Statens vegvesen, tilknyttede eksterne fagmiljø og siste års studenter fra blant annet NTNU.

Teknologidagene arrangeres hver høst og i 2017 blir Teknologidagene arrangert for 14. gang.

Velkommen til årets konferanse i uke 43 (24.-27.oktober 2017)