Teknologidagene er årets viktigste møteplass for forskning og utvikling i vegsektoren. Statens vegvesen er en sentral aktør for å få mer grønn transport i Norge og inviterer til fem dager spekket med interessante fagkonferanser, norske og internasjonale foredragsholdere, lynforedrag, debatter og sosiale sammenkomster.

Konferansen ble arrangert for 14. gang i Trondheim og var åpen for alle med interesse for innovasjon, forskning og utvikling i transportsektoren.

Flere konferanser ble streamet på Vegnett

Alle filmene er tilgjengelige frem til 24. januar 2018:

«Smarte veier til grønn transport»

Hovedtema for årets konferanse var «Smarte veier til grønn transport» og retter oppmerksomheten mot nye løsninger som reduserer energiforbruk og klimagassutslipp og som gjør reisene enklere, mer miljøvennlige og trafikksikre.

Du finner de forskjellige delkonferansene nedenfor. Inne på delkonferansene finner du presentasjonene fra hver enkelt sesjonen.

Presentasjonene vil bli lagt inn fortløpende.