Forskning og utvikling er viktig for Statens vegvesen. Teknologidagene er en samling av konferanser med ulike tema innen veg og transport. Det er en arena for utveksling av kompetanse innen fagområdene og arrangeres nå for 14. gang.

Teknologidagene samler fagfolk som jobber innen de ulike fagområdene på ulike nivå. Alle konferansene er åpne for alle, ansatte i Statens vegvesen, relevante eksterne fagmiljø på universitet og høgskoler, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og konsulenter, med andre ord for alle som finner interessante tema som man kan noe om, eller som man ønsker å lære noe om. Utvalgte studentgrupper inviteres til å delta på arrangementet.

Kontaktpersoner:

Camilla Nørbech-Aronsen  camilla.aronsen@vegvesen.no og Ragnhild Dahl ragnhild.dahl@vegvesen.no


Program og mer informasjon kommer.

Oppsummeringsfilm fra Teknologidagene 2016