Den infrastrukturen vi bygger i dag, skal tjene samfunnet i lang tid framover. Hvilke vurderinger og valg må vi da gjøre i planleggings- og utførelsesfasen for å sikre at det vi bygger i dag, støtter opp under morgendagens krav til framkommelighet, transportsikkerhet, klima, miljø og driftsøkonomi?

På fagdagen den 9. november 2016 i Bergen ble det forsøkt å svare på dette gjennom foredrag om nye materialer, ny teknologi, ny kunnskap om miljø og klima, og erfaringer vi har høstet med statlig reguleringsplan blant annet.

Presentasjoner: