Forskning som Statens vegvesen driver med, er for det meste " anvendt forskning ". Utvikling og demonstrasjon utgjør ofte den viktigste delen av FoU-virksomheten.

Hovedsatsinger de neste 4–5 årene

Hovedsatsingene i FoU-arbeidet forankres i Nasjonal transportplan og andre styrende dokumenter og organiseres i store FoU program . Dette er vanligvis 4-årige program, men forsknings- og utviklingsprogrammene kan ha både kortere og lengere varighet. Gjennomsnittsbudsjettet Vegvesenets forsknings- og utviklingsprogram er 4-6 mill kr pr år. I 2016 har vi følgende Fou-program i gang:

FoU-programAkronymVarighetProgramleder
Bedre kunnskapsgrunnlag for endret transportmiddelfordeling i byerBedre by2014-2017Guro Berge
Bedre sikkerhet i trafikkenBEST2013-2017Marianne Stølan Rostoft
BEVEGELSE 2017-2021Stein Brembu
Bylogistikk 2016-2021Toril Presttun
Utslipp fra kjøretøy i vegtrafikkenEMIROAD 2014-2016Karl Idar Gjerstad
Lavere energibruk i Statens vegvesenLEIV2013-2017Bob Hamel
Smartere vegtrafikk med ITSSMITS2012-2017Erik Olsen
Vegutforming 2016- 2019Camilla Nørbech-Aronsen

Vinterdrift

EVI2013-2016Kai Rune Lysbakken

Forprosjekt

Kontaktperson Gina Ytteborg , e-post: gina.ytteborg@vegvesen.no