Mikroterminal grønn varetransportMikroterminal grønn varetransport


Satsing på sykkel gir bedre miljø

I juni 2017 starter DHL Express å levere småpakker og ekspressgods med lastesykler i stedet for varebiler i Oslo. Dette er mulig ved å ta i bruk et lite depot eller mikroterminal i Oslo sentrum, og samtidig organisere logistikken på nye måter.

I dagens ordning bruker DHL Express tre varebiler som kjører fra hovedterminalen to mil nord for Oslo hver morgen. De leverer pakker i tre ulike områder sentralt i Oslo, henter nye pakker og kjører tilbake til terminalen med exportgods.

I den nye ordningen er det kun én lastebil som frakter godset til mikroterminalen Oslo. Deretter tar el-lastesyklene over og leverer til mottakerne.

Miljø og økonomi går hånd i hånd

Takket være mikroterminalen kan pakkene mellomlagres der. Kort vei mellom mikroterminal og kunder gjør det raskt og effektivt for syklistene å fylle på nytt. Varene er forhåndssortert på terminalen, slik at det er lett å se hvilken rute/område hver enkelt sykkel/tur skal ha. Sykler kommer raskere frem og kan parkeres nærmere mottaker. Målet er at samme kurér kan levere til flere kunder, og at syklene vil erstatte biler.

Mikroterminalen er en container med midlertidig plassering. Overgangen til ny logistikkløsning koster, og det er mange detaljer som skal på plass. I prosjektperioden dekker Oslo kommune leie for arealet mikroterminalen står på fram til utgangen av 2018. Sykler er også billigere enn biler – slik at denne besparelsen kan dekke kostnadene med mikroterminal.

Virker det i praksis?

Vegvesenets forskning- og utviklingsprogram om Bylogistikk har bidratt til å få prosjektet i gang og skal dekke kostnadene ved å evaluere prosjektet. Transportøkonomisk institutt skal gjennomføre evalueringen. Gjennom evalueringen får vi svar på om de positive målene for miljø, effektivitet og arbeidsmiljø blir oppfylt.

Kontakt

Toril Presttun
Telefon: 48214460
E-post: toril.presttun@vegvesen.no