Dette er de offisielle tallene (typegodkjenningstall). De reelle utslippene fra trafikken er høyere enn de offisielle tallene.

Ny utslippstest

Alle nye biler ble frem til september i år typegodkjent med utslippstesten NEDC, som måler drivstofforbruk og CO2-utslipp. For at utslippstallene skal være så reelle som mulig, har EU utviklet en ny testsyklus for måling av utslipp som har lengre varighet og reflekterer reelle kjøremønstre bedre. Dermed viser den høyere utslippstall. Bilprodusentene er pålagt å redusere bilparkens samlede CO2-utslipp innen 2021.

Fra og med september 2018 skal alle nye kjøretøy måle utslipp i den nye testsyklusen, WLTP (Worldwide harmonized Light-duty vehicles Test Procedures).

For å redusere klimagassutslippene, må vi satse på flere områder

Statens vegvesen arbeider for å:

  • Redusere transportomfanget med personbil, blant annet ved hjelp av miljøvennlig transport, restriksjoner på biltrafikken i de største byene og samordnet areal- og transportplanlegging
  • Utvikle og innføre alternative drivstoffer og gjennomføre virkemidler for å redusere utslippene fra bensin- og dieselbiler. Bidra til å øke kunnskapen om kjøretøyer og utslipp
  • Støtte utviklingen av en elektrifisert transportsektor
  • Redusere utslippene fra bygging, drift og vedlikehold av vei

Krav til utslippsfrie maskiner på anlegg

Statens vegvesen har satt i gang et eget prosjekt for å få ned utslipp fra anlegg. "Krav til klimakutt i konkurransegrunnlag" (KraKK) skal utarbeide forslag til hvordan vi kan stille krav til utslippsfrie maskiner og materialer med lavt klimafotavtrykk i kontrakter.

Anleggsutslipp tilsvarer mellom 5 og 10 prosent av CO2-utslipp fra trafikken. De neste 5-6 årene skal det bygges veier, baner og bygninger for opp mot 300 milliarder kroner. Dette genererer mye utslipp, og fra 2019 ønsker Vegvesenet å teste og stille krav om utslippsfrie maskiner. I dag bruker nesten alle anleggsmaskiner diesel.