Det er gjennomført fire forskningsprogrammer innen støy gjennom CEDR Call 2012 Noise - Integrating strategic noise management into the operation and maintenance of national road networks. FoU programmene ble ferdigstilt i 2015. Mer informasjon om CEDR finner du under internasjonal FoU.