Vegdirektoratet har et spesialbibliotek innen veg- og transportområdet. I bibliotekbasen, kan man søke på ulike emner.

Statens vegvesen har også gitt ut en rekke håndbøker om trafikksikkerhet.