Resultatkonferansene er en oppfølging av Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014–2017.

Presentasjonene og program fra årets konferanse: