Har vi gått oss bort?

Torsdag 15. januar 2015 presenterte Direktoratet for byggkvalitet og Statens vegvesen faglige råd om bruk av arkitektoniske virkemidler i bygg og uteområder. Hvordan kan arkitektoniske virkemidler legge til rette for at alle finner fram - uavhengig av funksjonsevner?

Seminaret ble streamet direkte, og opptakene samt presentasjonene kan du se her.

 

Tidligere konferanser om universell utforming

Det arrangeres konferanser og seminar innen fagområdet i ulike sammenhenger og med ulike tema. Statens vegvesen samarbeider også med kommuner og fylker i gjennomføringen av kompetansehevende tiltak.

Program og presentasjoner fra arrangementer som har vært

Universell utforming av vegsystemetOslo 11. desember 2013
Temadag om universell utformingTromsø 24. april 2013
Kan vi ha universell utforming hele året?Trondheim 30. oktober 2012
Universell utforming av hele reisekjederSkien 18. november 2011
Fagdag om universell utformingArendal 9. desember 2010