Fylkene Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal og kommunene Trondheim og Verdal arrangerte sammen med Statens vegvesen konferansen "Kan vi ha universell utforming hele året?". Les mer på departementets nettside.

Prensentasjoner fra konferansen:

  1. Universell utforming i drift og vedlikehold: Hva innebærer det?  (Ingrid Rindal Øvsteng Statens vegvesen, Vegdirektoratet)
  2. Universell utforming og ny HB 111 Standard for drift og vedlikehold av veger  (Jon Berg, Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet)
  3. Hvordan skal vi ivareta universell utforming gjennom drift og vedlikehold?  (Asbjørn Arnevik Statens vegvesen Region sør)
  4. Universell utforming, planlegging og drift av parker og uteområder (Elisabeth Schöttler, Trondheim kommune)
  5. Universell utforming, drift og vedlikehold - sett i et planlegger-perspektiv (Jostein Rinbø, Asplan Viak AS)
  6. Drift og universell utforming  (Joakim Hjertum - Oslo kommune)
  7. Snø på Jæren? Eiga uu-brøyterute?  (Anne Reidun Garpestad, Time og Klepp kommune)
  8. Fotoalbum: Sykkelsti fra Verdalsøra til Trones (Harry Halland).pdf