Temadagen var et ledd i Region nords strategi- og tiltaksplan for universell utforming.

Bidra til at kunnskapsnivået heves, se på rutiner for brukermedvirkning og knytte kontakt mot fylkeskommune og kommune.