I tillegg til analyser som er gjort i forbindelse med grunnlaget til Nasjonal transportplan, har Samferdselsdepartementet bestilt egne utredninger som grunnlag for byarbeidet.

Knutepunktveileder