Nylig avgått samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen har påpekt overfor byene at departementet ikke krever bompengefinansiering av bypakkene og at byene ikke er forpliktet til å delta i et avtalt samarbeid. For byene virker dette provoserende siden de opplever at det er gjennom samarbeid at resultater om nullvekst kan nås – og siden det ikke er finansieringskraft til å bygge noe vesentlig uten bompengene.

Innledningen til konferansen var et innlegg fra statssekretær i samferdselsdepartementet Anders B. Werp om bysatsingen i NTP. Deretter var det rigget til en politisk debatt som ble et av konferansens høydepunkter.

politisk bypakkediskusjonDiskusjonspanelet med bypakke-politikere og statssekretær Anders B. Werp. (Foto: Knut Vedeld Hovde)

I panelet deltok bypakkepolitikere fra Grenland, Nord-Jæren, Vestfoldbyen, Haugesund og Nedre Glomma. Her ble forpliktende samarbeid et av hovedtemaene – noe som førte til at ordet frivillighet ble en av kveldens snakkiser blant mange av deltagerne.

Ellers var det et variert utvalg av innlegg, vedlagte ligger filer av de fleste innleggene.

Det var stort engasjement og vi har fått mange tilbakemeldinger fra fornøyde deltakere. Vi takker alle for deltakelse, gode diskusjoner, innspill til innleggene og for erfaringsutveksling i pausene.

Velkommen til neste års konferanse!

Vi varsler allerede nå at neste års konferanse holdes 30.–31. oktober 2019 i Porsgrunn. Det vil fortsatt være fokus på erfaringsutveksling og forholdet mellom fag, politikk og næringsliv. Sett gjerne av datoen!