Illustrasjon Walk-the-City

Walk the City

Internasjonal konferanse som ble holdt i Stavanger 26. oktober 2016.

Konferansen fokuserte på ideer, erfaringer, og praktiske muligheter for å stimulere  mobilitet til fots i byer. Intensjonen var å inspirere til nytenkning, men også å diskutere  erfaringer fra Norge imot erfaringer man har samlet andre steder.

Presentasjoner: