Avsluttede forsknings- og utviklingsprogram
FoU-programAktive år
Saltstabilisering av kvikkleire (SAK)2018-2020
Elektrisk infrastruktur for godstransport (ELinGO)2016-2018
Bedre sikkerhet i trafikken (BEST)2013-2017
Smartere vegtrafikk med ITS (SmITS)2012-2017
Emissions from road transport vehicles (EMIROAD)2014-2016
Vinterdrift (EVI)2013-2016
Naturfare (NIFS)2012-2015
Nordic Road Water (NORWAT)2012-2015
Varige konstruksjoner2012-2015
Varige veger2011-2015
Moderne vegtunneler2008–2011
SaltSMART2007-2011
Miljøvennlig bytransport2007-2011
Tunnelutvikling 2005–2007
Klima og transport2007-2010
Kompetanseutvikling drift og vedlikehold2007-2010
Personvern og trafikk2007–2010
Risiko og sikkerhet i transportsektoren (RISIT)2002–2009
Miljøvennlige vegdekker2004–2008
Gjenbruksprosjektet 2002–2005
Miljø- og samfunnstjenlige tunneler2000-2003