Oversikten viser avsluttede forsknings og utviklingsprogram som er drevet av Statens vegvesen.

FoU-program

Aktive år

Smartere vegtrafikk med ITS (SMITS)

2012-2017

Lavere energibruk i Statens vegvesen (LEIV) 

2013-2017

Emissions from road transport vehicles (EMIROAD)

2014-2016

Vinterdrift (EVI)

2013-2016

Naturfare (NIFS)

2012-2015

Nordic Road Water (NORWAT)

2012-2015

Varige konstruksjoner

2012-2015

Varige veger

2011-2015

Moderne vegtunneler

2008–2011

SaltSMART

2007-2011

Miljøvennlig bytransport

2007-2011

ITS på veg mot 2020

2007–2011

Tunnelutvikling 

2005–2007

Klima og transport

2007-2010

Kompetanseutvikling drift og vedlikehold2007-2010
Høyrisikogrupper i vegtrafikken2007–2010
Personvern og trafikk2007–2010
Næringslivets transporter (Godstransport)2007–2010
Risiko og sikkerhet i transportsektoren (RISIT)2002–2009

Miljøvennlige vegdekker

2004–2008

Gjenbruksprosjektet 

2002–2005

Miljø- og samfunnstjenlige tunneler

2000-2003