Prosjektet ble startet i 2007 for å vurdere mulige effekter av klimaendringer på vegnettet og anbefale tilpasningstiltak. Klimautfordringene for veg- og banenett er ofte de samme. Det var derfor naturlig å ha Jernbaneverket som nærmeste samarbeidspartner.

Folder with brief information in English, january 2014 
English presentation - «Climate and Transport» and adaptation work in general 

Sluttrapporten for "Klima og transport" ble utgitt mai 2013 (Brage)
Sluttseminaret ble holdt i Oslo 10. mai 2011 
Se en kort film om prosjektet

Forslag til klimatilpasningstiltak:

Prosjektleder: Gordana Petkovic