Klima og transport har gjennomført ulike pilotprosjekter for å avdekke praktiske problemstillinger som klimaendringene og de nødvendige tilpasningene vil føre til. En demonstasjonsstrekning, E136 Ålesund - .Dombås, er valgt for tverrfaglige studier.