Masteroppgaver

Oversikt over masteroppgaver skrevet i forbindelse med Klima og transport, og relevante oppgaver skrevet i forbindelse med prosjektene SaltSMART og Kompetanseutvikling drift og vedlikehold.

Tittel på masteroppgavenStudent
Effekt av drenering på telehiv og teleløsingsbæreevne for veger med henblikk på klimatiske endringer - studium på utvalgte vegstrekninger som eksempelPål Buskum
Geologiske forhold som karakteriserer områder med potensiell fare for grunne overflateskred og flomskredØystein Lid Opsal
Hydrogeologiske forhold som gir fare for flomskredSilje Wiik
Sammenheng mellom vegutforming og brøyteproblemer på høyfjellsvegerEspen Thøring
Vinterfriksjon og føreforhold på veger - Oppfølging av funksjonskontrakter på E136 i Oppland og Møre og RomsdalAudun Vognild
Utprøving av alternative kjemikalier for vinterdrift av vegerGjermund Dahl
Plan for utbedring av rv. 52 mellom Borlaug og Buskerud grense i Sogn og Fjordane med hensyn til framkommelighet og regularitet om vinterenTonje Hellenes
Utløpsdistanse for flomskredJens Tveit
Effekt av utførte sikringstiltak mot snøskred i Region nordGunne Håland
Skredvarsling i Region nordEivind Juvik