Prosjektet er gjennomført i perioden 2007-2010 med 2011 som et ekstra år for implementering og oppfølging. Mange av aktivitetene som startet eller ble foreslått i prosjektet er videreført som mer permanente tiltak.

Prosjektet har blant annet lagt til rette for:

  • Økt rekruttering og videreutdanning
  • Økt teknisk kompetanse på alle nivå hos alle aktører i bransjen
  • Flere spesialister og bedre forskningsfasiliteter
  • Mer forskning og utvikling i driftskontraktene og arbeidet/faget.
  • Erfaringsoverføring internt hos aktørene og mellom aktørene

 Prosjektet er gjennomført i samarbeid med bransjen.