De siste 30 årene har det vært en omfattende utvikling i Norges tunnelvirksomhet, og mange rammeforhold har endret seg. FoU-programmet Moderne vegtunneler har gitt forslag til svar på hvordan vi skal planlegge, bygge, vedlikeholde og oppgradere tunneler, samt når man skal velge tunnel fremfor andre løsninger.

Kontaktperson for Moderne vegtunneler: Harald Buvik