"NORWAT" er et fireårig forsknings- og utviklingsprogram i Statens vegvesen.

Hensikten med etatsprogrammet er at Statens vegvesen skal planlegge, bygge og drifte vegnettet uten å gi uakseptabel skade på vannmiljøet. Dette innebærer riktige tiltak på riktig sted.

Prosjektet startet januar 2012.