Etatsprosjektet har utvidet kunnskapene om problemstillinger knyttet til personvern innenfor vegsektoren.

Forskningsinstitusjonene TØI/VTI, SINTEF og IRIS har gjennomført ulike delprosjekter. Temaer som har blitt undersøkt er blant annet:

  • anvendelse av personopplysningsloven og forskriften i transportsektoren
  • ulike gruppers aksept for tiltak i transportsektoren som har personvernimplikasjoner
  • behandling av personopplysninger ved bruk av ulike IKT-løsninger (knyttet til bl.a. risiko og sikkerhet)
  • institusjonelle og prosessuelle forhold
  • Forklaringer på ulik aksept av overvåking
  • Plassering av juridisk ansvar
  • Konsekvenser av systemfeil

Kontaktperson for prosjektet:
Marianne Rostoft