Fra 2007 til 2011 har Statens vegvesen gjennomført forsknings- og utviklingsprosjektet Salt SMART. Statens vegvesen startet dette prosjektet for å finne ut hvordan man kan redusere bruken av salt samtidig som man opprettholder god fremkommelighet og trafikksikkerhet gjennom vinteren.

På disse sidene kan du lese mer om bruk av salt på norske vinterveger, samt utviklingen og resultatene fra de ulike delprosjektene i SaltSMART. Du kan lese nyheter fra prosjektet, mer detaljert om arbeidet og forskningsfunn i rapportene, eller finne kontaktpersoner som kan svare på enda mer detaljerte spørsmål knyttet til bruk av salt og dets virkninger.