Statens vegvesen hadde gjennom FoU prosjektet ”Tunnelutvikling” i perioden 2005 – 2007 fokus på brann- og frostsikring av tunnelkledninger. Et ønske om å finne alternativer til PE skum var hovedmålsetningen. Prosjektet var et av etatens store satsningsområder innen FoU.

Prosjektet har brukt mye ressurser på fullskala branntesting av typegodkjente vann- og frostsikringskledninger. Dette har i hovedsak betydd testing av brannbeskyttet PE skum. Prosjektet har hatt Runehamar Test Tunnel for gjennomføring av testene og det er brukt store ressurser i å oppgradere tunnelen til et fullverdig testeanlegg.

Testene har først og fremst bevist at PE skum med brannbeskyttelse av sprøytebetong tilsatt PP fiber gir en fullgod beskyttelse gitt de betingelser som testene forutsatte. Brannstørrelser opp i 100 MW og med over 1100 ºC temperaturpåkjenning i mer enn to timer tilfredstiller langt på veg kravene etter HC (hydrocarbon) brannkurven i tid/temperatur. PE skummet bak brannbeskyttelsen var lite påvirket.

Prosjektet har ikke funnet et optimalt alternativ som dekker lave så vel som høye frostmengder slik som PE skummet gjør i dag. Imidlertid har resultatene så langt vist at man er godt i gang med å tilfredsstille deler av målsetningen. Arbeidet er tidkrevende og man må ha et langsiktig perspektiv for å kunne lykkes. Man vil intensivere/videreføre arbeidet med å utvikle nye ubrennbare løsninger innenfor de områdene som mangler og som vil ha et prisnivå mellom betongelementer og brannbeskyttet PE. Denne målsetningen inngår i FoU prosjektet ”Moderne vegtunneler” i perioden 2008 - 2010.  

Kontaktperson for Tunnelutvikling: Harald Buvik