Programmets hovedmål var å legge til rette for at riktige materialer og produkter benyttes på riktig måte i Statens vegvesen sine konstruksjoner. Formålet har vært å oppnå ønsket kvalitet, forutsigbart vedlikehold og definert levetid for ulike konstruksjonsløsninger, i første rekke for bruer og tunneler.

Prosjektleder: Synnøve A. Myren, e-post: synnove.myren@vegvesen.no