Varige konstruksjoner har holdt en rekke konferanser. Program og presentasjoner fra de ulike konferansene  er å finne nedenfor.