FoU-programmet har hatt fokus på følgende tre hovedtema:

  1. Asfaltdekker
  2. Dimensjonering og forsterkning
  3. Kunnskapsformidling og implementering

Det er arbeidet med tiltak på hele dekkekonstruksjonen, og målet har vært å heve kompetansen både hos Statens vegvesen og andre byggherrer, entreprenører, konsulenter og undervisnings- og forskningsinstitusjoner.

Mer informasjon om Varige veger: