NTNU har vært en viktig samarbeidspartner i Varige veger og det er utført sju Masteroppgaver og tre PhD-studium innenfor sentrale tema i etatsprogrammet. Studentoppgavene har gitt svært verdifulle bidrag og er en god form for kompetanseoppbygging. PhD og Postdoc-studiene gir i tillegg bedre grunnlag for forskning og undervisning samt å løfte status og interesse for fagfeltet.

Doktorgrader tilknyttet Varige veger

 TittelForfatter  Referanse
 1.Influence of Subsoil Conditions on the Design and Performance of Flexible Pavements.pdfGirum Yimer YesufNTNU 2014
 2Evaluation of the effect of aggregate mineralogy on the durability of asphalt pavementsSara AnastasioNTNU 2015
 3.Use of Ground Penetrating Radar for Transportation Infrastructure Maintenance.pdfAnne LalagueNTNU 2015

 Masteroppgaver tilknyttet Varige veger

 TittelForfatter  Referanse
 1.Vegutformingens betydning for bæreevne og skadeutvikling nær vegkant.pdfMagnus WeydahlNTNU 2011
 2Fritt glimmers innvirkning på asfaltens egenskaper.pdfPernille SælenNTNU 2012
 3.Kontinuerlig komprimeringskontroll.pdfMarit FladvadNTNU 2012
 4.Calculating condition of pavement structure.pdfDaria Krystyna RomanowskaNTNU 2012
 5.Determining the Rheological Properties of Neat and Rubber Modified Soft Bitumen.pdfAndreas Meling KjosavikNTNU 2013
 6.Frosttekniske egenskaper for frostsikringsmaterialer og effekt av ulike frostsikringsmetoderLars Andreas SolåsNTNU 2014
 7. Veg-geometriens betydning for trafikkulykker.pdfFredrik LofthaugNTNU 2014
 8.Erfaringer med ulike bærelag ved forsterkning av veg i Region nord.pdfGreger Lyngedal WianNTNU 2014

Andre studentarbeider tilknyttet Varige veger

 TittelForfatter  Referanse
 1.Performance Prediction Models for Flexible Pavements.pdfSara PintoHospitering ved TMT Vegteknologiseksjonen 2012
 2.Kvalitetskontroll av asfaltarbeidRagnhild Oksavik LockertsenBacheloroppgave HiST 2015