Varige veger har holdt årlige seminar i tilknytning til Teknologidagene i Trondheim. Program og presentasjoner fra de ulike seminarene er vist nedenfor.

 • Varige veger seminar på Teknologidagene 2011
 • Varige veger seminar på Teknologidagene 2012
 • Varige veger seminar på Teknologidagene 2013
 • Varige veger seminar på Teknologidagene 2014
 • Varige veger seminar på Teknologidagene 2015

Varige veger har, i samarbeid med andre, arrangert følgende seminar på spesielle tema:

 • Armering i vei.
  Arrangert i samarbeid med «International Geosynthetics Society» (IGS).
 • Telehiv.
  Arrangert i samarbeid med «Ekspertgruppe telehiv».
 • Ground Penetrating Radar in Road Monitoring and Evaluation – Now and in future.
  Arrangert i  samarbeid med interregprosjektet “Mara Nord”.