Varige veger har holdt årlige seminar i tilknytning til Teknologidagene i Trondheim. Program og presentasjoner fra de ulike seminarene er vist nedenfor.

Varige veger har, i samarbeid med andre, arrangert følgende seminar på spesielle tema:

  • Armering i vei.
    Arrangert i samarbeid med «International Geosynthetics Society» (IGS).
  • Telehiv.
    Arrangert i samarbeid med «Ekspertgruppe telehiv».
  • Ground Penetrating Radar in Road Monitoring and Evaluation – Now and in future.
    Arrangert i  samarbeid med interregprosjektet “Mara Nord”.