Det er et stort etterslep på vedlikehold av vegene i Norge og det kan spares store summer ved å ta i bruk kunnskapen, metodene og kvalitetsforbedringene fra Varige veger.

Rapport fra nytteberegning og implementeringsplan er vist nedenfor. I tillegg er det her også vist rapporter fra oppfølging og implementering av Varige veger etter avslutning av FoU-programmet.