Etatsprogram vinterdrift (EVI) er et fireårig forsknings- og utviklingsprogram som ble avsluttet i 2016.

Prosjektet hadde som mål å bidra til bedre framkommelighet, regularitet, sikkerhet og tilgjengelighet på vinteren for alle trafikantgrupper. Dette gjennom styrking av vinterdriftskompetanse, kompetanseformidling og videreutvikling av metoder og teknologi for vinterdriften.