Rapportene er del av et langsiktig forskningsprogram og innholdet i rapportene kan ikke uten videre tas til inntekt for Statens vegvesens offisielle standpunkt.

Videre bruk av rapportene bør skje etter samtale med Statens vegvesen (se menypunktet «kontakt» til venstre). Statens vegvesen skal alltid oppgis som kilde ved videreformidling av innholdet i rapportene.