Forskningsprogrammet EMIROAD avholdt sluttseminar med nye funn i februar 2017. Ny kunnskap gir nye muligheter i arbeidet med å redusere avgassutslipp fra kjøretøy.

Presentasjonene fra seminaret er vedlagt under i pdf-format.

Vi har også lydopptak av presentasjonene. Av tekniske grunner er ikke disse tilgjengelige på våre egne nettsider. Men de kan høres via dropbox. Dersom du ønsker tilgang så send en epost til: karl.gjerstad@vegvesen.no.