Arbeidet ble delt i tre delprosjekter:

  • Forundersøkelser
  • Samspill med omgivelsene
  • Tetteteknikk

Prosjektet har hatt en enestående mulighet til å prøve ut og sammenligne en rekke nye metoder, utstyr og teknikker parallelt med bygging av utvalgte tunneler. I tillegg er erfaringer fra både grunnundersøkelser og tetting av gjennomførte anlegg samlet inn og evaluert.

Prosjektet har med nye metoder utprøvd mulighet for å få ut mer presis kunnskap om grunnforhold og om sårbare naturtyper. Dette gjør at det kan settes inn de nødvendige tiltak i forhold til tetting av tunnelen og anvende riktig metode, utstyr og kompetanse. Resultatene fra prosjektet utgjør et viktig grunnlag for optimal planlegging, prosjektering og gjennomføring av tunnelprosjekt, i forhold til grunnvann- og poretrykkskontroll.

Resultatene fra arbeidet er utgitt i en egen rapportserie og er sammenfattet i følgende seks publikasjoner:

 Det er også utarbeidet 40 delrapporter i prosjektet.