Teknologidagene er en arena for utveksling av kompetanse innen vegfagene. Dette arrangementet samler fagfolk fra hele Statens vegvesen, tilknyttede eksterne fagmiljø og siste års studenter fra blant annet NTNU.

I 2016 arrangerte Statens vegvesen Teknologidagene for 13. gang. Årets hovedtema var innovasjon i vegsektoren og programmet bestod av i alt 15 delkonferanser. 

Du finner de forskjellige delkonferansene nedenfor. Inne på delkonferansene finner du presentasjonene de enkelte sesjonene.