Om noen få år forventes det at Samvirkende ITS systemer blir realisert i nye biler som kan utveksle informasjon med andre biler og vegmyndighetene. Bilindustrien utvikler selvkjørende kjøretøy. Dette åpner nye muligheter innen trafikksikkerhet, trafikkavvikling og innsamling av nye datatyper, og utfordringer innenfor datasikkerhet, personvern og lovgivning. 

Sesjonen presenterte resultater fra norske pilotprosjekter, ga en status på internasjonal utvikling, eksempel på noen norske initiativ, forsøkte å ta det ned på bakken i forhold til konkretisering av gjøremål og inviterte til en diskusjon rundt innovasjons- og verdiskapningsmuligheter for Norge innen Samvirkende ITS og automatiserte transporter.

Programmet finner du her og nedenfor finner du presentasjonene fra sesjonen.