Nasjonal transportplan 2018-2029 er oppdatert med et veldig ambisiøst mål. Vi har bestemt oss for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken langt mer enn tidligere. Hvordan klarer vi det? Hvilke tiltak har virket frem til nå, og hvilke tiltak vil fortsatt virke? Hva er potensialet for ytterligere innsats og hvilke nye tiltak trenger vi? Det er lenge til vi har selvkjørende biler i et kooperativt og regulert trafikkmiljø. Frem til 2030 (NTP 2018-2029) er vi avhengig av helt andre trafikksikkerhetstiltak.

Programmet finner du her og nedenfor finner du presentasjonene fra sesjonen.