Det er økt fokus på samfunnsøkonomiske analyser som beslutningsgrunnlag i transportsektoren. På dette seminaret ble det lagt frem hvordan Vegdirektoratet kontinuerlig arbeider med å utvikle samfunnsøkonomiske analyser og transportmodeller slik at disse skal danne et godt beslutningsgrunnlag. Seminaret ble innledet med hvorfor samfunnsøkonomiske analyser er viktig. Fokuset på seminaret var (1) nyheter med hensyn på forbedringer som gjøres i metodeapparatet vårt, (2) om det brukes i beslutninger etter hensikten og om, (3) analysene treffer i forhold til de faktiske resultatene. Et par pågående analyser av store prosjekter ble også presentert.

Programmet finner du her og nedenfor finner du presentasjonene fra sesjonen.