Signalregulering er et sentralt fagområde for å oppnå er vegsystem med gode løsninger for trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø. I byområdene skal veksten i transport tas på kollektiv, sykkel og gange. Dette innebærer effektive, trafikksikre og miljøvennlige løsninger som prioritere de ulike gruppene på en fornuftig måte. Prioritering av noen trafikantgrupper betyr normalt nedprioritering av andre. Dette stiller store krav til kompetanse for å finne de riktige løsningene. Fremtidens transportløsninger med autonome kjøretøy stiller også nye krav til standarder og utstyr innen signalregulering.

Denne sesjonen spant over alt fra teoretiske resultater fra forskningens verden til praktiske løsninger fra leverandører og våre regioner. Programmet var delt inn i 4 hovedtema:

  • Prioritering og optimalisering
  • Nytt fra forskningsmiljøene
  • Nyheter og løsninger fra leverandører
  • Nye smarte løsninger fra regionene

Programmet finner du her og nedenfor finner du presentasjonene fra sesjonen.