Hvordan kan digitalisering hjelpe oss med å fornye, forenkle og forbedre transporten i Norge? Hva krever det av forskning, kompetanse, næringsutvikling og samarbeid? Dette er noen av spørsmålene som bledrøftet under årets Teknologidager. At teknologisk utvikling skjer i stor fart og at hverdagen vår blir stadig mer digitalisert, er nokså selvfølgelig kunnskap. 

Under Teknologidagene ble Norges fremste fagmiljø fra næringsliv, forskningsinstitutter, offentlig forvaltning og akademia samlet for å diskutere nye forskningsresultater innen veg- og transportområdet. Gjennom fellessamlinger, dedikerte fagsesjoner og en spennende utstilling ble oppdatert fagkunnskap formidlet, samtidig som øynene ble rettet mot fremtidige utfordringer!

Teknologidagene fristet med et spennende program som dekket et bredt spekter av fag og tema.

Se presentasjonene fra hver sesjon: