Ferjefri E39 skal løse ingeniørutfordringer som ingen har klart før, og verden ser til oss! Vi kommer potensielt til å sette flere verdensrekorder: 

• Lengste vegtunnel
• Lengste undersjøiske tunnel
• Dypeste vegtunnel
• Lengste hengebru
• Lengste flytebru
• Første hengebru med flytende tårn
• Verdens dypeste brufundament
• Første rørbru

For å løse alle utfordringene; fjordkrysninger, klimalaster (vind, bølger, strøm), energieffektivitet, miljøaspekter, sikkerhetsaspekter, konstruksjonsutfordringer med mer, har vi startet et omfattende forskningsprogram med 55 PhD- og post.doc forskere.