Naturfareforum er etablert for å styrke samarbeidet mellom nasjonale, regionale og lokale aktører for å redusere vår sårbarhet for uønskede naturhendelser. 

Naturfareforum skal identifisere mangler eller forbedringspotensial i samfunnets forebygging og håndtering av naturfarer og foreslå tiltak for å møte dette. Styringsgruppa består av 10 aktører med sektoransvar påvirket av naturfarer og samarbeider bredt med alle samfunnsaktører.

Våre 3 temaer på Teknologidagene 2018 var rettet mot utnytting av ny teknologi innenfor:
• Kartlegging av fare og risiko
• Planlegging, bygging, drift og vedlikehold av samfunnsstruktur
• Håndtering av hendelser