Prosjektskisser fra forprosjektene har en egenverdi og kan brukes som egen initiert forskning eller i samarbeid med andre. Resultatene fra forprosjektene kan håndteres videre:

  • Som et FoU program eller et kortere FoU prosjekt utført i egen regi
  • Som forslag til et prosjekt som kan søke støtte i Forskningsrådet
  • Som forslag til et internasjonalt prosjekt, eks gjennom NordFoU, CEDR el.l.
  • Som forskning/studie med egenverdi og tilstrekkelig belysning av et aktuelt tema

Antatte behov i fremtidige NTP-er er hovedkriteriet for å velge hvilke forprosjekter som skal videreføres i et FoU-program.

Oversikt over årets forprosjekter:

Seksjon

ProsjektTemaKontaktpersonPeriode
ITSAutomatiserte transporterFoU relatert til fremtidige piloter. Krav til veginfrastruktur, normaler/håndbøker, krav til kommunikasjons-infrastruktur, lovgivning osv

Bjørn A. Lund

2017

Trafikksikkerhet

Fra førerens perspektiv

Fra førerens perspektiv

Rita H. Aarvold2017
VegteknologiRisikobasert forvaltning av vegsystemetFokus på tilstandskontroll og risikob. prinsipperDagfin Gryteselv2017
MiljøStøyStørre støyreduksjoner for lavere kostnadHelena G. Axelsson2017
Geoteknikk og skredReagere effektivt og samordnet på natur- og skredfare – RESPONSOvervåking og varsling av skred for effektiv, sikkerhetsmessig og økonomisk god håndteringHeidi Bjordal2017
VegteknologiHandlingsprogram vinterdrift Effektiv og smart vinterdrift, inkludert håndtering av underkjølt regn og tåke som fryser på bakkenØystein Larsen2017