Program og presentasjoner:

Fagdag - Å bygge for framtiden Høgskolen i Bergen 9. november 2016