Innovasjonspartnerskap legger til rette for produkt- og tjenesteutvikling i en samarbeidsprosess mellom kjøper og utvikler/leverandør.

Formålet med innovasjonspartnerskap er å ta frem helt nye varer, tjenester og bygg- og anleggsarbeider for å løse et spesifikt behov. I forhold til andre prosedyrer i anskaffelsesregelverket har innovasjonspartnerskap følgende særtrekk:

  • Prosedyren skal kun benyttes for anskaffelser av varer og tjenester som per i dag ikke finnes på markedet
  • Innovasjonspartnerskap inngås med forhandling
  • Det kan inngås partnerskap med en eller flere leverandører
  • Selve utviklingsarbeidet skal struktureres i faser med delmål
  • Etter hver fase kan oppdragsgiver, basert på delmålene, avslutte innovasjonspartnerskapet