Målsetningen med «KlimaGrunn» er å utvikle klimavennlige sikrings- og grunnforsterkningsmetoder for kvikkleirer som samtidig ivaretar naturmangfoldet. Den klimavennlige sikrings- og grunnforsterkningsmetoden skal sørge for at vi kan fortsette å redusere skredfaren og gjennomføre viktige utbyggingsprosjekter uten at det går på bekostning av klima og miljø.

Prosjektet «KlimaGrunn» skal gjennomføres av Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR som et innovasjonspartnerskap sammen med en eller flere partnere. Partnerne velges etter konkurranse med forhandlinger.

Leverandører vil bli invitert til markedsdialog for å gi innspill på utfordringer knyttet til klimagassutslipp og terrenginngrep i forbindelse med sikrings- og grunnforsterkningsarbeider. Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR vil gjennom markedsdialogen informere om sine behov og utfordringer knyttet til disse områdene i sine utbyggingsprosjekter.

Illustrasjon KlimaGrunnIllustrasjon: Audun Gjerdi